Projekt

Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Dunaújvárosban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Dunaújvárosban” címen pályázati programot valósít meg. kódszám: TÁMOP-54.9-11/1-2012-0029

A Projektnyitó bemutatója innen tölthető le. Megtekintéséhez az  Adobe Reader © programra van szükség.

A program kezdete 2013. június 1.

A program időtartama 15 hónap, 2014. augusztus 31-én zárul.

A projekt megvalósítására fordítható összeg: 34.614.450 Ft

A pályázat célja alapvető célja a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, hatékonyságának javítása.

A program célcsoportja a szociális és gyermekvédelmi alapellátásokban dolgozó dunaújvárosi szakemberek, összesen 148 fő.

Dunaújvárosban a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve többféle szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás érhető el. A szociális ellátások közül működik étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás fogyatékosoknak, időseknek, szenvedélybetegeknek, hajléktalanoknak. Ezekhez az alapellátásokhoz több ponton kapcsolódnak bentlakásos szolgáltatások.

A gyermekjóléti szolgáltatások is széleskörűek. A városnak van több bölcsődéje, gyermekjóléti szolgálata, működik a családok átmeneti otthona és a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás keretében a gyermekek átmeneti otthona.

A felsorolt szolgáltatások döntő többsége önkormányzati intézményekben működik, de vannak településen társadalmi szervezetek, így alapítványok és egyházi szolgáltatók is.

A pályázat egyik célja, hogy önkormányzati és más szociális szolgáltatók kapcsolatát erősítse, koordinálja. Ezt a feladatot segíti a projekt keretében működő Koordinációs Iroda, mely az Útkeresés Segítő Szolgálat épületében kezdte meg munkáját.

Az elmúlt 20 évben a szociális és gyermekjóléti ellátó rendszer differenciálódott, a szakmai tudások, készségek is specializálódtak újabb szolgáltatások jelentek meg. A pályázat lehetőség arra, hogy hatékony szolgáltatás-koordináció jöjjön létre, és szakemberek szakmai kompetenciáinak fejlesztésére is lehetőségek nyílnak tréningek, szakmai műhelyek keretében.

Napjaink piaci dinamikája folyamatos alkalmazkodást igényel, a megújulási lépések sorozatát diktálja a szociális ellátásoknak is. A népesség élethelyzete változik. A szolgáltatásokat igénylők ellátását életkori különbözőségük, igényeik, sérülésspecifikációik miatt célszerű összehangolt, rugalmas rendszerben végezni, hogy az ellátandó feladatoknak legjobban megfelelő, sajátosan kiépített hálózatban optimálisan lehessen az igényeket kielégíteni.

A pályázat célul tűzte ki, hogy kiadványaival a lakosság egyre szélesebb körével ismerteti meg az elérhető szolgáltatásokat. A szolgáltatói partnerség fejlesztésével a lakosság a leghatékonyabb segítséget érje el.

A pályázatban közreműködők rendszeresen mérik is az ügyfelek elégedettségét, és törekszenek is ennek növelésére.

A pályázat minden elemével arra törekszik, hogy hatékonyan szolgálja Dunaújváros szociális és gyermekjóléti ellátását.