Kissné Fekete Éva

Kissné Fekete Éva vagyok. 1987-től dolgozom Dunaújváros szociális intézmény rendszerében.

Főiskolai végzettségem van. Szociális munkás vagyok és szociális szakvizsgát tettem családvédelem, családgondozásból 2002-ben.

1987-1999. között családgondozóként dolgoztam a családsegítő szolgálatnál, ahol hátrányos helyzetű családokkal foglalkoztam. Fő tevékenységi területek voltak a szociális ügyintézés segítése, életvezetési tanácsadás, konfliktuskezelés. Ebben az időszakban kerültem kapcsolatba hajléktalanokkal és vettem részt az induló hajléktalan ellátások megszervezésében.

Jó empátiás készséggel rendelkezem, és nagy odaadással fordulok a szegények, elesettek felé.

1999. óta látok el intézményvezetői feladatokat az Útkeresés Segítő Szolgálatnál. A szolgálat a gyermekvédelem, a családsegítés és a hajléktalan ellátás területén működtet szolgáltatásokat. Ez a sokrétű feladatellátás jó szervezést, széleskörű jogszabályi és szakmai ismeretet követel meg.

Intézményvezetőként több új szociális ellátás megszervezését végeztem: családok átmeneti otthona, gyermekjóléti szolgálat, adósságkezelés, nappali melegedő.

Rendszeresen vezetek és koordinálok pályázati programokat. Az általam vezetett intézmény több Európai Uniós pályázatban volt partner szervezet vagy konzorciumi tag. Szakmai vezetőként dolgoztam a TIOP 3.4.2-08/1-2008-0076 Hajléktalan Ellátó Centrum kialakítása Dunaújvárosban elnevezésű projektben, melynek eredményeként megújult a település hajléktalan ellátása.